Onderstaand vind je onze algemene voorwaarden zoals die van toepassing zijn op alle bestellingen via onze online Boutique SensualLingerie.nl. Neem in geval van vragen of onduidelijkheden gerust contact met ons op.

 

1. Definities

1.1 SensualLingerie.nl is een online winkel die gespecialiseerd in de verkoop van lingerie, nachtkleding, loungekleding en badmode aan consumenten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website SensualLingerie.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling door de consument via de website www.SensualLingerie.nl. SensualLingerie.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit zonder vermelding van de reden meegedeeld.

4. Prijzen

4.1 Alle genoemde prijzen zijn in Euro´s en inclusief 21% BTW.

4.2 Nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u een bevestiging per e-mail met uw besteloverzicht en de totale kosten. De totale kosten zijn Inclusief verzendkosten.

5. Verzending

5.1 Voor verzending binnen Nederland betaalt u geen verzendkosten. Wanneer zendingen naar een ander land dan Nederland worden geëxporteerd kan er sprake zijn van invoerrechten en belastingen. Dit varieert van land tot land. Deze kosten kunnen wij niet op voorhand voorzien voor elk land en iedere bestelling. Deze kosten worden dus ook niet expliciet separaat vermeld. Eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van de klant en zullen worden doorberekend of rechtstreeks door de betreffende en bevoegde instantie bij de ontvangst en/of inklaring voldaan moeten worden.

5.2 Afhankelijk van de grootte van uw bestelling verstuurt SensualLingerie.nl deze in een envelop of pakket via POSTnl.

6. Betaling

6.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

6.2 iDeal: U kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie kunt u kijken op de website http://www.ideal.nl.

6.3 In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door SensualLingerie.nl te zijn ontvangen. Na ontvangst van de betaling zal uw bestelling worden verzonden.

6.4 De klant geeft SensualLingerie.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

6.5 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van SensualLingerie.nl.

7. Bestelling annuleren

7.1 Elke bestelling kan door de klant zelf worden geannuleerd zolang deze nog niet is voldaan.

7.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst geheel of gedeeltelijk te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het hele dan wel gedeeltelijke orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. De klant dient de bestelling op eigen kosten te retourneren.

7.3 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met SensualLingerie.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

7.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw retourzending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door SensualLingerie.nl plaats.

7.5 Indien u niet binnen 24 uur na betaling van de bestelling, of binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd en door ons retour is ontvangen, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. SensualLingerie.nl is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

7.6 In geval van maatwerk, producten die tot stand zijn gekomen op basis van specificaties van de koper, is er geen mogelijkheid tot het annuleren van het product.

8. Retourneren

8.1 SensualLingerie.nl streeft ernaar om u een kwalitatief goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via ons contactformulier. Mocht het kledingstuk desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan heeft u het recht om binnen 14 werkdagen na ontvangst de bestelling te retourneren. Wij verzoeken u om de retourzending voldoende te frankeren en in originele ongedragen staat, inclusief labels en onbeschadigde originele verpakking, retour te zenden. Meldt de retourzending via ons contactformulier. Voeg bij de retourzending een volledig ingevuld “herroepingsformulier”.

8.2 Zodra de retourzending door ons is ontvangen, gecontroleerd en goed is bevonden zullen wij het totale aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen binnen veertien (14) dagen op uw rekening overmaken. U draagt zelf de kosten van het retourneren van de artikelen.

Wij nemen artikelen niet terug indien zij niet meer in originele staat zijn, aldus:
– de artikelen gedragen of gewassen zijn;
– de verpakking is beschadigd
– de artikelen niet meer voorzien zijn van de originele labels;
– u getracht heeft zelf een gebrek te herstellen;

8.3 In geval van maatwerk, producten die tot stand zijn gekomen op basis van specificaties van de koper, is er geen mogelijkheid tot het retourneren van het product.

9. Ruilen

9.1 Wilt u het artikel ruilen voor een andere maat, dan verzoeken wij u om het artikel retour te sturen en een nieuwe bestelling te plaatsen in onze winkel. U doorloopt het bestel proces dus nogmaals.

9.2 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

9.3 In geval van maatwerk, producten die tot stand zijn gekomen op basis van specificaties van de koper, is ruilen uitgesloten.

10. Voorraad

10.1 Wij doen ons uiterste best om onze website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

11. Klachten of vragen

11.1 SensualLingerie.nl staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Mocht u vragen of klachten hebben over de door ons geleverde producten, dan wordt kunt u ons hiervan op de hoogte stellen per e-mail. Wij streven er naar uw probleem zo snel mogelijk op te lossen doch uiterlijk binnen 14 dagen na het indienen van uw klacht.

11.2 De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen, doch uiterlijk binnen 14 dagen af te handelen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

12. Aansprakelijkheid

12.1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.

12.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. SensualLingerie.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

12.3 SensualLingerie.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van beeldschermweergave.

12.4 SensualLingerie.nl is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door TNT Post. U kunt dit risico verzekeren tegen een meerprijs bij TNT-Post .

13. Overmacht

13.1. SensualLingerie.nl is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SensualLingerie.nl geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor SensualLingerie.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In geval van overmacht is SensualLingerie.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering te op te schorten zonder dat SensualLingerie.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.

14. Privacy

14.1. Persoonsgegevens van onze klanten worden nooit aan derden ter beschikking gesteld zonder nadrukkelijke toestemming van de klant. SensualLingerie.nl gebruikt klantgegevens alleen ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en de betalingen.

Privacy Policy
14.2. Sensual Lingerie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Als u een bestelling plaatst hebben wij uw gegevens nodig om de bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Betalingsgegevens zullen aan de betaaldiensten verstrekt worden om de financiële transactie tot stand te brengen.

14.3.Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te informeren over de ontwikkeling van nieuwe producten, speciale aanbiedingen of acties en om u op de hoogte te houden van updates van door u gekochte producten. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich hiervoor uitschrijven op onze website via uw account.

14.4.Als u bij ons een bestelling plaatst, bewaren wij uw gegevens. U kunt een account aanmaken en een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat u uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Deze gegevens worden zo lang opgeslagen als dat het account bestaat.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Wij zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht de verzonden reacties niet te publiceren.

14.5.Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekent te maken, en respons op onze marketingacties te meten. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht en uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag of bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren.

14.6.Veilig betalen, op het moment dat u gaat afrekenen wordt er gebruikt gemaakt van een beveiligde verbinding om de betaling veilig te laten verlopen.

Zie hier voor onze volledige Privacy Policy

15. Gegevensbeheer

15.1. Indien u een bestelling plaatst bij Sensual Lingerie, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Sensual Lingerie. Sensual Lingerie houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

15.2. Sensual Lingerie respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

15.3. Sensual Lingerie maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Als u van deze lijst verwijderd wilt worden kunt u dat kenbaar maken door een email bericht te sturen

16. Intellectueel eigendom

16.1. Deze website is in zijn geheel, inclusief naamgeving, het ontwerp, de lay-out en tekstueel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van SensualLingerie.nl worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden.

17. Toepasselijk recht

17.1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist SensualLingerie.nl. Alle rechten voorbehouden.

17.2. Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voort mogen vloeien is Nederlands recht van toepassing.