Disclaimer voor www.sensuallingerie.nl

Sensual Lingerie by Anita (Kamer van Koophandel: 51751755, BTW-id: NL001817452B18), hierna te noemen Sensual Lingerie, verleent u hierbij toegang tot www.sensuallingerie.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Vanwege het exclusieve karakter van de online Boutique wordt prijsinformatie en bestelmogelijkheid online gegeven na registratie en inloggen als Club Member.

Sensual Lingerie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Sensual Lingerie spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sensual Lingerie.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sensual Lingerie.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sensual Lingerie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sensual Lingerie.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sensual Lingerie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Gegenereerd met behulp van: ICTRecht-disclaimergenerator